Wynagrodzenie

Sposoby rozliczeń z Kancelarią za wykonane usługi.

Systemy rozliczeń godzinowych

Wysokość wynagrodzenia określona jest na podstawie liczby przepracowanych godzin.

Systemy wynagrodzenia zryczaltowanego

Wysokość wynagrodzenia jest stała i określona stawką miesięczną.

System z premią za sukces (success fee)

W przypadku niektórych spraw elementem wynagrodzenia może być premia za wynik sprawy.

Copyright 2007 - 2010 Dorota Seweryn-Stawarz.
Projekt strony - Wojciech Zasina.