O Kancelarii

Radca Prawny - Dorota Seweryn-Stawarz

Dorota Seweryn Stawarz jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu.
Wpis na listę radców prawnych: nr 1595.

Kancelaria

Radca Prawny Dorota Seweryn-Stawarz

Al. Gen. Józefa Hallera 96/2
53-203 Wrocław
REGON: 020533838
NIP: 884-140-04-00

Ewidencja działalności gospodarczej prowadzona przez Prezydenta Miasta Wrocławia: 187430.

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w PZU SA.

Podstawa prawna

Kancelaria Radcy Prawnego Doroty Seweryn-Stawarz działa na podstawie ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., Nr 123, poz. 1059 z późniejszymi zmianami), oraz ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807);

Strona została przygotowane na podstawie postanowień uchwały nr 487/V/2002 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 13 września 2002 r. w sprawie informowania przez radcę prawnego o wykonywaniu zawodu za pośrednictwem internetu oraz innych elektronicznych i cyfrowych środków przekazu.

Copyright 2007 - 2010 Dorota Seweryn-Stawarz.
Projekt strony - Wojciech Zasina.