Oferta i sposób działania

Kancelaria świadczy pomoc prawną na podstawie umowy z klientem i w sposób w niej określony.

Świadczenie usług przez Kancelarię może przybrać formę:

  • stałej lub jednorazowej obsługi podmiotów gospodarczych, a także osób fizycznych,
  • udzielania porad prawnych,
  • sporządzania opinii,
  • zastępstwa procesowego przed sądami i urzędami,
  • przygotowywania projektów umów cywilnoprawnych,
  • sporządzania i składania pozwów, pism procesowych oraz wniosków w postępowaniu nieprocesowym i administracyjnym, a także wniosków, formularzy do sądów, ksiąg wieczystych, instytucji, organów.

Formy świadczonej pomocy mogą mieć charakter stałej obsługi prawnej w określonym wymiarze godzinowym za zryczałtowanym wynagrodzeniem miesięcznym; lub stałej pomocy prawnej bez określenia miesięcznego wymiaru godzinowego, realizowanej na podstawie konkretnych zleceń odrębnie rozliczanych na podstawie ilości przepracowanych godzin, jak również doraźnej pomocy prawnej wykonywanej na podstawie konkretnego zlecenia klienta.

Kontakt z Kancelarią

Kancelaria posługuje się wszelkimi dostępnymi środkami łączności z klientem takimi jak telefon bezpośredni komórkowy, SMS, e-mail co umożliwia bieżące świadczenie pomocy prawnej bez osobistego kontaktu z klientem a także udzielanie porad prawnych przez Internet.

Copyright 2007 - 2010 Dorota Seweryn-Stawarz.
Projekt strony - Wojciech Zasina.